• ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ TOEIC 600 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 0-3 ปี
  • มีทักษะเจรจาต่อรองและการสื่อสารที่ดี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานขาย/การตลาด 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร/การเจรจาต่อรองดีเยี่ยม
  • เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักพัฒนาที่ดี

15-Aug-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล