• สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงาน
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่