• เพศชาย ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษา
  • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

17-Aug-17

 

Applied
  • รับผิดชอบ สื่อการตลาดต่างๆของบริษัท
  • มีความรู้เกี่ยวกับงาน Digital Marketing
  • รับผิดชอบ ในการออกงานแสดงสินค้า หรือ Events

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล