• เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

08-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Male or Female Age 24 - 33 years old
 • Master Degree preferably in Marketing / Financial

08-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ พัฒนาโปรแกรม ASP.NET, C#
 • มีประสบการณ์ Programer และงาน Database 0-5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการบริหารงาน

08-Aug-17

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75 สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

08-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล