• มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.บริษัทมหาชน
  • มีความรู้ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้กฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กลต.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่