• อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การ
  • มีประสบการณ์การบริหารควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพ
  • มีประสบการณ์การด้านธุรกิจการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขา วิชาการตลาด/บริหาร
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การเงิน ลงทุน วางแผนกลยุทธ์
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ค้าปลีก Logistics

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล