• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ โท
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด

26-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่