• อายุ 22 ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • สามารถใช้ Ms. Office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้
  • ติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล