• ประสบการณ์ Design Engineer อุตสาหกรรมยานยนต์ 3 ปี
 • มีทักษะด้านโปรแกรม Solid Work และ AUTO CAD
 • อ่านแบบและใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้

06-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ

06-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

05-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing
 • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

29-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่