• ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • การทำงานด้านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมการผลิต(โรงงาน)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่