• วุฒิปริญญาตรีจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • พูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษและสามารถใช้ MS Excel ได้ดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล