• ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการด้านการกำกับดูและและบริหาร
 • การควบคุมการทำงาน Supplier ต่าง ๆ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting.
 • At least 5 years’ experience in Accounting.
 • Proficiency in excel with ERP, SAP

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degreeor Higher in Computer Science
 • Experienced in ERP or install the Oracle or SAP
 • Understanding and analyzing the needs of user

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oracle and SAP experience will be advantage
 • Bachelor’s or Master degree
 • At least 10 years up’s Experience

11-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • Communicate clearly both Thai and English
 • 5-7 years’ experience in Commercial function

10-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Building good relationship with customer
 • Degree - Master’s Degree in Engineering
 • 3 - 5 years Experience in Sales or Marketing

10-Oct-19

 

Applied