• เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย – หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • ป.ตรี – โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด การขาย

16-Aug-17

 

Applied
  • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • บริหาร กิจกรรม ในระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล