• จบปริญญาตรี สาขา Computer Science
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • อายุ 22 - 29 ปี
  • จบวุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล