• มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนฝึกอบรม
  • สามารถกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ : ด้านการดูแลระบบ LAN 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้และมีทักษะในการดูแลระบบ Network

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล