• วุฒิปริญญาตรี การบัญชี หลักสูตร 4 ปี
  • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล