• มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

11-Oct-19

THB20k - 45k /เดือน

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

10-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่