• เข้าใจหลักการพื้นฐานของ MVP Design Pattern
 • คุ้นเคยกับการใช้งาน Fragment, Component พื้นฐาน
 • มีประสบการณ์เขียน RESTful services และ MVC pattern

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กลยุทธ์การขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 – 3 ปี
 • มีใจรักในด้านงานขายและงานบริการ

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเข้าใจอย่างดี ในการเขียน Node.js และ mongoDB
 • เขียนโค้ดที่ reusable, testable และ efficient
 • มีประสบการณ์เขียน RESTful services และ MVC pattern

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years of related experience
 • 3 years of experience and success in a leadership
 • Experience with the practical use of systems eng.

17-Aug-17

 

Applied
 • Proven working experience as a Database admin
 • Familiarity with programming languages API
 • Strong experience with SQL and Mongodb

17-Aug-17

 

Applied
 • มี Basic การเขียนโปรแกรมแน่น
 • เขียน Swift ได้คล่อง
 • เข้าใจ MVC Pattern เป็นอย่างดี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขียน JavaScript, CSS, HTML คล่อง
 • มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง javascript
 • ถ้ามีความรู้เรื่อง React จะได้รับการพิจารณามาก

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong background in Linux/Unix Administration
 • Strong experience with SQL and Mongodb
 • Knowledge of best practices and IT operations

17-Aug-17

 

Applied
 • แปลเนื้อหาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 • สร้างเนื้อหาที่สามารถโน้มน้าวใจผู้บริโภค
 • ประสานงานกับทีม Merchandising team

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เชี่ยวชาญในการใช้งาน version control เป็นอย่างดี
 • ความสามารถใช้การทำ CI และ Automated Tools ต่างๆ
 • มีพื้นฐาน หรือเข้าใจการใช้งาน Docker

17-Aug-17

 

Applied
 • นักเเขียนดิจิทัลคอนเทนต์คุณภาพ
 • Lifestyle : กิน ดื่ม เที่ยว ดนตรี ศิลปะ
 • Sport : กีฬา การออกกำลังกาย เทรนนิ่ง

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MS degree in a quantitative discipline
 • 2 - 4 years of relevant work experiences
 • Experience with statistical software

17-Aug-17

 

Applied
 • 5+ years of strategy/ finance/ business operations
 • 2+ years of analytical and modeling experiences
 • prefer in the digital media, or e-commerce space

17-Aug-17

 

Applied
 • Implement design and front-end coding
 • Implement coupon code and condition for website
 • Knowledge of Basic Google Analytics

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล