• คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • งานพิธีการสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบแบบ Web Application
 • -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ

23-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 • CFA หรือ FRM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล