• เพศ ชาย
 • ออกแบบ Tooling ที่ใช้สำหรับการผลิต
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรเครื่องกล

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบการผลิต
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้าควบคุม

14-Aug-17

 

Applied
 • แก้ไขระบบไฟฟ้าบริษัทได้
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ 18 - 35 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำระบบบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • พนักงานขับรถบรรทุกประเภท 2 และรถยนต์
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 - 35 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ควบคุมระบบคุณภาพ

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาจบ ปวส.ช่างกลโรงงาน

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล