• บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบสินค้าคงคลัง
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการผลิต (กระบวนการผลิตถังบำบัดน้ำเสีย)
 • วุฒิ ปวส. เทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิค
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ผ่านเกณฑ์ทหาร)

09-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

09-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • วางแผนการควบคุมคุณภาพ

09-Aug-17

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล