• วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
  • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
  • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่