• รับโทรศัพท์ คีย์ข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาทีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการยึดรถจักรยานยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 • จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท 1 ปีขึ้นไป
 • ติดตามยึดรถจักรยานยนต์

15-Aug-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทย์ฯ-คอม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม Delphi ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

15-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือ กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • รู้เส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • สอบถามข้อมูลเบื้อต้นของลูกค้า
 • ทำสัญญาเช่าซื้อ

15-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ20-30 ปี วุฒิปวช ขึ้นไป
 • วุฒิปวช ขึ้นไป พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาทีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล