• สัญชาติไทย, เพศ ชาย/หญิง , อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม
  • Node B, Network Equipment Installation, Commission

01-Aug-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์งาน IP Network and Data Communications
  • ประสบการณ์งาน Configuration or Troubleshooting

01-Aug-20

 

Applied
  • สัญชาติไทย, เพศ ชาย/หญิง , อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม
  • Node B, Network Equipment Installation, Commission

01-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่