• เพศหญิง อายุ 27-35 ปี-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • จัดทำ,บันทึก,วิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • จัดทำ,บันทึก,วิเคราะห์รายการทางบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด
 • มีความคิดริเริ่ม พัฒนาและประยุกต์ใช้แผนการตลาด รวม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม/ดูแล ในฝ่ายผลิตเป็นไปตามมาตรฐานงาน
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ขึ้นไป จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบรายการทางบัญชี/วิเคราะห์รายการทางบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน งานพิมพ์ โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • . มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานขาย

18-Aug-17

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 24 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied

Designer / ออกแบบ

Quadel Printing Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ออกแบบ ผลิตภัณฑ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-2 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • อายุ 25-30 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล