• ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ
 • ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
 • ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา

15-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อ
 • ติดต่อประสานงานภายในแผนกจัดซื้อ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บางโอกาส

15-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
 • มีประสบการณ์ขั้นตํ่าเกี่ยวกับงานติดตั้ง

15-Aug-17

 

Applied
 • งานด้านรับจ่ายของฝ่ายบัญชี
 • ลงบันทึกบัญชีบนใบสำคัญจ่ายและบันทึกในระบบ
 • กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update
 • ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน
 • ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
 • จัดเก็บข้อมูล แก้ไขปรับปรุงไฟล์ข้อมูลต่างๆ
 • ตรวจสอบหน้างานจริง ประกอบการเขียนแบบ

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน จัดทำเอกสารทางการเงินของโครงการ
 • จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนัก
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี
 • จัดทำเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • สามารถปฎิบัติงานในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • ไม่เกี่ยงค่าแรงขั้นต่ำ ได้รับสิทธิเป็นพนักงานประจำ
 • ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ ในวันจันทร์-ศุกร์

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27-33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 5 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของโครงการ
 • ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล