• เพศหญิง อายุ 25- 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานเอกสาร อย่างน้อย 1-2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานบริการระบบไฟฟ้า
  • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล