• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager

Profascino Co., Ltd.

บางกอกน้อย

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่าง ๆ

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Buyer ธุรกิจยา/เวชภัณฑ์ 1 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาเภสัช หรือสาขาอื่นๆ

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่