• วุฒิ ปวส.หรือ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
  • เข้าใจระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล