• พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
  • มีทักษะในด้านหลักภาษา วรรณคดี บทประพันธ์
  • มีความหลงใหลในวรรณคดี วรรณกรรม บทประพันธ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
  • มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนเด็๋กระดับมัธยมศึกษา
  • มีความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล