• วางกลยุทธการตลาดในส่วนของการขายงานโฆษณา
  • ร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเป็น teamwork
  • นำเสนอ Package เพื่อส่งเสริมการขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Web developer
  • MacBook Pro with extra screen
  • บรรยากาศการทำงานและเพื่อนร่วมงานที่ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่