• สนอขายสินค้า และให้ความรู้
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Exclusive ภาคตะวันตก

PENEAK QUALITY OIL CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

  • สนอขายสินค้า และให้ความรู้
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Exclusive ภาคตะวันตก

PENEAK QUALITY OIL CO., LTD.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • สนอขายสินค้า และให้ความรู้
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล