• เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
  • รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล