Graphic Design

OTDS Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • ชาย-หญิง
  • วุฒิ ปวช-ป.ตรี อายุ 20-30 ปี
  • ถ้าเคยคุมการติดตั้งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล