• ปริญญาตรี - วิศวกรรมสิ่งทอ , วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล