• ประสบการณ์ด้าน Digital Agency หรือ Social Media
  • เงินเดือนดี มีโบนัส สวัสดิการครบ เดินทางสะดวก
  • Google AdWords Search, Google Display Network, GDN

23-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เงินเดือนดี มีโบนัส สวัสดิการครบ เดินทางสะดวก
  • บริหารงานทีมขาย,ยอดขาย,telesales,การขาย,การตลาด
  • agency,online marketing,online advertising agency

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เงินเดือนดี มีโบนัส สวัสดิการครบ เดินทางสะดวก
  • cloud (AWS, GCP),performance tuning,elastic search
  • container technologies(Docker,Kubernetes),System

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่