• เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
  • จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นงานบัญชี ฯ ได้
  • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น และมี CPD LICENSES
  • ประสบการณ์ปิดงบบัญชีบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล