• เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการตลาด
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการด้าน Marketing

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการตลาด
  • ประสบการณ์การทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media

16-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้าน Customer Service
  • สามารถทำงานเป็นกะ หรือวันหยุดได้

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล