• เพศหญิง / ชาย อายุ 21-55 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
  • สาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล