• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี และการเงิน
  • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมบัญชี Express

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 3-5 years in e-commerce business
  • Analytical thinking
  • All online trade and sales activities

15-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่