EXPORT SALES MANAGER

Nao Global Co., Ltd.

ต่างประเทศ

  • 8 years’ experience in export sales management
  • Fluency in written and spoken English.
  • market analysis and business development in overse

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์
  • มีความรู้ด้าน GMP, ISO 9000
  • ประสบการณ์ในการบริหารงานฝ่ายผลิต

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล