Sales Coordinator

Nakornchai Plastic 1989 (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ทำงบภายใน รายงานบัญชี
 • ประสานงานทั่วไป

22-Aug-17

 

Applied

Warehousing

Nakornchai Plastic 1989 (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน
 • รับสินค้า,เช็คสต็อค

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน
 • รับสินค้า,เช็คสต็อค

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ทำงบภายใน รายงานบัญชี
 • ประสานงานทั่วไป

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล