• มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรือธุรกิจบริการอื่นๆ
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี สามารถวิเคราะห์งบกำไร
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่