• จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • เข้าใจในระบบการทำงานของสื่อ โฆษณา Social media

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่