• Female/Male, Age 24-35 years old
  • Filipino and Vietnamese are welcome to apply
  • Good command in English

22-Aug-19

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่