• นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

16-Aug-17

 

Applied
  • ปวส. หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 2ปีขึ้นไป
  • มียานพาหนะ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล