• มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • มีสวัสดิการที่ดีรับรอง
  • มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่