• คิดสร้างสรรค์และต่อยอดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
 • ประเมินผลโครงการฝึกอบรม
 • จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาโดยการจัดเตรียมงานด้านต่างๆ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensuring production objectives are met
 • Bachelor degree in Engineering field
 • Experience in production management in automotive

18-Aug-17

 

Applied
 • Managing and developing QA, QC and other quality
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 - 8 Years working experience in quality control

18-Aug-17

 

Applied
 • Develop and improve scopes of direct part sales
 • Experience in Sales for 3-5 years
 • Experience to work with distributor/ dealer

17-Aug-17

 

Applied
 • Customer Satisfaction - Each customer's visit
 • Sales Growth - Customer Satisfaction
 • Identifying trading area opportunities and support

17-Aug-17

 

Applied
 • Manage road construction and maintenance
 • Bachelor’s or Master’s degree in Civil Engineering
 • Minimum 15 years’ experience in Asphalt road

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and implement marketing plans & strategies
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Possess Network, Security, and Firewall

16-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Able to work in upcountry
 • Proficient in Microsoft Office

16-Aug-17

 

Applied
 • Manage road construction and maintenance
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • Minimum 7 years’ experience in road construction

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop channel strategies and annual business
 • Bachelor’s degree in Marketing or Business Admin
 • Bachelor’s degree in Marketing or Business Admin

16-Aug-17

 

Applied
 • Audit planning – risk based ranking, propose audit
 • Bachelor’s Degree or higher degree Business Admin
 • Minimum 5 years of experience in internal audit

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/ Finance
 • At least 10 years in Accounting/Auditing/Finance
 • Ideal candidate – an energetic and self-motivate

15-Aug-17

 

Applied
 • Support sales growth of all consumer electronics
 • Bachelor or Master degree in Marketing, BA
 • 5-10+ years of Sales for Consumer Electronics

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Business Admin
 • Experience in Traditional Trade, wholesaler
 • Good command in English both speaking and writing

14-Aug-17

 

Applied
 • Establishing a production activity plan and report
 • Bachelor degree in Engineering
 • Competitive compensation along with full package

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and follow work process to speed up PR
 • Bachelor's degree or higher in Engineering, Admin
 • Minimum 3 years working experience working

14-Aug-17

 

Applied
 • Interfaces with the order fulfillment process
 • Monitors performance metrics (KPI’s)
 • Coordinates cross-functional work teams

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Establish a recruitment plan to help the delivery
 • Ensuring that the recruitment standards
 • Perform first screen candidate profiles

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finding new customers, increasing sales volume
 • Bachelor degree in logistics , Management
 • At least 2 years in Freight forwarder

09-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล