• อายุ 20-29 ปี
  • มีความขยัน กระตือรือร้น
  • ไม่เป็นบุคคลมีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์

21-Aug-17

 

Applied
  • อายุ 21-30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลมีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์

21-Aug-17

 

Applied

QC

Microform (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • เพศหญิง
  • การศึกษา ปวช/ปวส
  • มีความขยัน กระตือรือร้น

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล