• ดูแลตรวจสอบคุณภาพในไลน์ผลิต
  • มีความรู้พื้นฐานด้านงานฉีดพลาสติก
  • เคยผ่านงานโรงงานฉีดพลาสติกมาอย่างน้อย 2- 3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล