• เขียนโปรแกรมได้
  • มีประสบการณ์ SAP
  • ขับรถยนต์ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านโซล่าเซล
  • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  • มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ระดับ สามัญ

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่