• •หญิง / ชาย ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24- 30 ปี
  • •ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด,
  • การโรงแรม, คณะศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 23-35 ปีป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม
  • PLC ยี่ห้อต่างๆ Servo, Inverter, Touchscree

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล